ماشین سازی و گیربکس سازی سهند فرجی


ماشین سازی سهند تولید کننده انواع گیربکس های صنعتی در سایز های مختلف

آدرس کارخانه : تهران  جاده قدیم کرج  سه راه شیر پاستوریزه  خیابان یازدهم (آریسمان) گلبن دهم غربی پلاک 3

تلفن: 66806723     تلفکس: 66818778      حبیب فرجی: 09121159181

تولید انواع گیربکس صنعتی

ماشین سازی سهند تولید کننده انواع گیربکس های صنعتی در سایز های مختلف

آدرس کارخانه : تهران  جاده قدیم کرج  سه راه شیر پاستوریزه  خیابان یازدهم (آریسمان) گلبن دهم غربی پلاک 3

تلفن: 66806723     تلفکس: 66818778      حبیب فرجی: 09121159181

انتخاب گیربکس مناسب
انتخاب گیربکس مناسب

جدول انتخاب گیربکس مناسب بر حسب قطر شافت خروجی برای دورهای مختلف در تولیدات ماشین سازی سهند

گیربکس های تولیدی

در صورت استفاده صحیح و اصولی

به مدت یک سال

از مزایای گارانتی برخوردار می باشند.